HIT MU ONLINE SEASON 16 X1000 OPEN 05/03

https://hitmu.net/
Season 16
MU Custom thêm đồ mới
Non Reset
Keep Point
X1000
50%
Full Webshop
HIT MU ONLINE SEASON 16 X1000 OPEN 05/03
HIT MU ONLINE SEASON 16 X1000 OPEN 05/03
Alpha Test: 5/3/2021 - 21h:00
Open Beta: 5/3/2021 - 21h:00
(Đã open 1089 ngày)

Giới thiệu máy chủ MU

Thông tin máy chủ : Phiên bản: Phần 16 Kinh nghiệm: x1000 (Thông thường, Chính, Majestic) Giảm: 50% Tối đa. Cấp độ: 1300 Tối đa. Số liệu thống kê: 32000 Tối đa. Đặt lại: 100 Max. Số lần đặt lại lớn: 10 Thị trường web : Bán / mua vật phẩm từ những người chơi khác để lấy W Coins và các loại tiền tệ khác trong trò chơi. Đặt lại hệ thống : Để thực hiện đặt lại, bạn phải đạt cấp 400 và gõ lệnh trong trò chơi: / reset. Giá đặt lại 1.000.000 Zen * Số lần đặt lại, số liệu thống kê sau khi đặt lại ghi, số lần đặt lại tối đa là 100, điểm mỗi lần đặt lại 500, số liệu thống kê tối đa 32000. Phần thưởng khi đặt lại: 20 W xu, 20 điểm yêu tinh, 1000 Ruud. Hệ thống Grand Reset : Từ 100 lần đặt lại, trên trang web, số liệu thống kê sẽ tăng. Phần thưởng GR: Xu 5000 W, 50.000 Ruud, 2500 Chỉ số. Thả thêm : Trong thả thêm các vật phẩm tiếp theo được thêm vào: Demon, Spirit of Guardian, Unicorn Pet, Panda Pet, Skeleton Pet.

MU Season 16 MỚI RA TƯƠNG TỰ CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tên MU Alpha test Open beta
season 16 9999x Drop 60%
------------ 26/07/22
season 16 5000x Drop 90%
------------ 16/04/22
season 16 9999x Drop 25%
14/03/22 20/03/22
season 16 10x Drop 30%
10/01/22 13/01/22
season 16 9999x Drop 100%
------------ 20/12/21