MUSS17 - EXP 5000x - Aria Mu sẽ được ra mắt vào 20

https://ariamu.com/
Season 16
MU nguyên bản Webzen
Reset in Game
Điểm Point nguyên bản
X5000
90%
Full Webshop
MUSS17 - EXP 5000x - Aria Mu sẽ được ra mắt vào 20
MUSS17 - EXP 5000x - Aria Mu sẽ được ra mắt vào 20
Alpha Test: 16/4/2022 - 20h:00
Open Beta: 16/4/2022 - 20h:00
(Đã open 682 ngày)

Giới thiệu máy chủ MU

Thông tin máy chủ:
- Version: Season 17 Part 3
- Kinh nghiệm: 5000x
- Kinh nghiệm master: 2500x
- Tỷ lệ rơi đồ: 90%
- Maximum Level: 400 / Maximum Master Level: 1000 / Total Max Level (Normal + Master): 1400
- Points per Level: Standard - 5/7
- Điểm point tối đa: 32,767

MU Season 16 MỚI RA TƯƠNG TỰ CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tên MU Alpha test Open beta
season 16 9999x Drop 60%
------------ 26/07/22
season 16 5000x Drop 90%
------------ 16/04/22
season 16 9999x Drop 25%
14/03/22 20/03/22
season 16 10x Drop 30%
10/01/22 13/01/22
season 16 9999x Drop 100%
------------ 20/12/21