MUMOIRA SEASON 17 - ASTERIAMU RESET IN GAME OPEN 2

https://asteriamu.com/
Season 16
MU Custom thêm đồ mới
Reset in Game
Keep Point
X9999
100%
Full Webshop
MUMOIRA SEASON 17 - ASTERIAMU RESET IN GAME OPEN 2
MUMOIRA SEASON 17 - ASTERIAMU RESET IN GAME OPEN 2
Alpha Test: 20/12/2021 - 20h:00
Open Beta: 20/12/2021 - 20h:00
(Đã open 799 ngày)

Giới thiệu máy chủ MU

- Phiên bản: Phần 17 Phần 3
- EXP: 99999x
- Tỷ lệ rớt: Cao
- Mức tối đa: 400
- Cấp độ Master tối đa: 1000
- Tổng mức tối đa: 1400
- Điểm mỗi cấp độ: Tiêu chuẩn - 5/7
- Chỉ số tối đa: 32,767

MU Season 16 MỚI RA TƯƠNG TỰ CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tên MU Alpha test Open beta
season 16 9999x Drop 60%
------------ 26/07/22
season 16 5000x Drop 90%
------------ 16/04/22
season 16 9999x Drop 25%
14/03/22 20/03/22
season 16 10x Drop 30%
10/01/22 13/01/22
season 16 9999x Drop 100%
------------ 20/12/21