Cách Tăng Điểm Grow Lancer Max Dame, Build Master GL Tối Ưu Nhất

Cách Tăng Điểm Grow Lancer Max Dame, Build Master GL Tối Ưu Nhất

Thương thủ Grow Lancer là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ trong Game MU Online, đặc biệt là ở phiên bản season 19 trở đi, Vậy cách tăng điểm Grow Lancer thế nào để tối ưu sức mạnh nhất,  các bạn hãy cùng đón xem trong bài viết này nhé.

Tăng điểm Grow Lancer strength  PVM

Với dòng Grow Lancer hệ sức mạnh thì tất cả điểm point sẽ tập trung vào str. Agi chỉ tăng đủ mặc đồ set cuối, máu không tăng, năng lượng thì tăng đủ học skill tăng dame warth buff. Skill chính để train là Wild Breath

  • Sức mạnh (STR) : tăng 2877 point
  • Nhanh nhẹn (AGI) : tăng 449 point
  • Máu (VIT) : không tăng
  • Năng Lượng (ENE) : 200 point

Tăng điểm Grow Lancer Agiliti PVP

Với dòng Grow Lancer đi theo hệ nhanh nhẹn thì điểm point sẽ tập trung chủ yếu vào agi, Sức mạnh tăng đủ mặc đồ, năng lượng tăng đủ học skill, cột máu không tăng

  • Sức mạnh (STR) : tăng 449 point
  • Nhanh nhẹn (AGI) : tăng 2816 point
  • Máu (VIT) : không tăng
  • Năng Lượng (ENE) : 200 point

Tăng bảng master 3 Grow Lancer

Hướng dẫn tăng bảng master 3 Grow Lancer

Tăng bảng Master 4 Grow Lancer

Bảng master 4 Grow Lancer sức mạnh

Tăng bảng Master 5 Grow Lancer

Bảng master 5 Grow Lancer sức mạnh

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

MU MỚI RA NHIỀU NGƯỜI CHƠI