Hướng dẫn nhiệm vụ 1,2,3,4, master MU Online

Hướng dẫn làm nhiệm vụ 1 MU (nhiệm vụ 150)

Nhiệm vụ 1 áp dụng cho các nhân vật: Chiến Binh (DK), Phù Thủy (DW), Tiên Nữ (Elf), Thuật Sĩ (SUM), sát thủ (SLAYER), Rune Wizard
Các nhân vật không phải làm nhiệm vụ 1: Đấu sĩ (MG), chúa tể (DL), thiết binh (RF), Thương thủ (GL)
Điều kiện làm nhiệm vụ 1: Yêu cầu level 150 trở lên, túi đồ có khoảng 4 triệu zen
Phần thưởng: 
- Chiến Binh DK thành Kỵ Sĩ 
- Phù Thủy DW thành Pháp Sư 
- Tiên Nữ ELF thành Thánh Nữ 
- Thuật Sĩ SUM thành Thuật Sư 
- Các nhân vật có thể deo được cánh cấp 2(Wing 2)
- Học được các skill mới.
Làm nhiệm vu 1 ở đâu?  
Sau khi đạt đủ điều kiện level và zen bạn di chuyển tới davias 1 gặp NPC Sevina tại tọa độ(183,31)
NPC Sevina nhiệm vụ mu
NPC Sevina - Davias (183,31)

Ở nhiệm vụ 1 gồm 2 giai đoạn: 
Giai đoạn 1: Tìm kiếm quyển sách đế vương: sau khi nhận nhiệm vụ bạn di chuyển đến map Atlan 1 hoặc Lottower 1 đánh quái đến bao giờ rơi ra quyển sách đế vương thì mang về nộp tại NPC Sevina tại tọa độ(183,31)
Sách đế vương nhiệm vụ MU
Sách đế vương nhiệm vụ MU

Giai đoạn 2: tìm kiếm thanh gươm gãy (DK, Slayer) , Linh hồn phù thủy (DW, RW), Nước mắt tiên nữ (Elf), con mắt Abyss(SUM)
Thanh gươm gãy - nhiệm vụ dk mu
Thanh gươm gãy nhiệm vụ DK
Linh hồn phù thủy - nhiệm vụ DW
Linh hồn phù thủy nhiệm vụ DW
Nước mắt tiên nữ - nhiệm vụ Elft
Nước mắt tiên nữ - nhiệm vụ Elft
Con mắt Abyss - nhiệm vụ Sum
Con mắt Abyss - nhiệm vụ Sum

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 1 bạn tiếp tục trao đổi với NPC Sevina để nhận nhiệm vụ 2. Sau đó bạn di chuyển đến map Atlan2 hoặc Lottower 7 để đánh quái và chờ nhặt được nhiệm vụ rồi về nộp tại NPC Sevina.
Như vậy là bạn đã hoàn thành nhiệm vụ 1, giờ đây nhân vật của bạn đã có thể đeo cánh cấp 2 và sử dụng được nhiều skill cũng như vũ khí và set đồ mạnh mẽ hơn.

Hướng dẫn làm nhiệm vụ 2 MU (nhiệm vụ 220 chiếc nhẫn vinh quang)

Nhiệm vụ level 220 dành cho các nhân vật: Kỵ sĩ (DK) , Pháp sư (DW) , Thánh Nữ (Elf) , Thuật sư (SUM)
Điều kiện nhận nhiệm vụ: nhân vật có cấp độ tối thiểu 220 và có 3 triệu zen
Phần thưởng:
Kỵ sĩ (DK) có khả năng học được thêm skill đâm gió, chém băng
Pháp sư (DW) có khả năng học được thêm skill tăng ma lực
Thánh nữ (ELF) có khả năng học được thêm skill liên hoàn tiễn và vô định tiễn
Làm nhiệm vụ 220 ở đâu?
Sau khi đủ điều kiện làm nv 220 bạn di chuyển đến gặp NPC marlon. NPC này sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại các map ( Lorencia139,87 ), ( Devias 198,147), ( Noria 170,88)
( Atlans 18,25 )
Chiếc nhẫn vinh quang kiếm ở đâu?
Nhận nhiệm vụ xong bạn di chuyển đến map Tarkan 1 đánh quái và chờ nhặt được chiếc nhẫn vinh quang hoặc viên ngọc cổ (riêng DK) sau đó quay trợ lại gặp NPC Marlon để nộp vật phẩm và hoàn thành nhiệm vụ 220 MU.
Chiếc nhẫn vinh quang - nhiệm vụ 220
Chiếc nhẫn vinh quang - nhiệm vụ 220
Viên ngọc cổ - nhiệm vụ 220
Viên ngọc cổ - nhiệm vụ 220

Hướng dẫn làm nhiệm vụ 3 MU (nhiệm vụ master 380 và 400)

Nhiệm vụ 3 hay còn gọi là nhiệm vụ master dành cho tất cả các nhân vật trong game MU Online.
Điều kiện nhận nhiệm vụ 3 MU: Nhiệm vụ 3 gồm 2 giai đoạn level 380 và level 400 bạn cần tối thiểu 10 triệu zen
Phần thưởng:
- Các nhân vật có thể đeo cánh cấp 3
- Các nhân vật có thể sử dụng vũ khí và set đồ mới
- Đặc biệt các nhân vật có thêm bảng master
- Kỵ Sĩ (Blade Knight) hóa thân thành Thiên Tướng (Blade Master)
- Pháp Sư (Soul Master) hóa thân thành Thiên Sứ (Grand Master)
- Đấu Sĩ (Magic Gladiator) hóa thân thành Thiên Kiếm (Duel Master)
- Thánh Nữ (Muse Elf) hóa thân thành Thiên Nữ (High Elf)
- Chúa Tể (Dark Lord) hóa thân thành Thiên Vương (Lord Emperor)
- Thuật Sư (Bloody Summoner) hóa thân thành Phục Ma pháp sư (Dimension Master)
- Thiết Binh (Rage Fighter) hóa thân thành Quyền Vương (Fist Master)
Làm nhiệm vụ 3 ở đâu?
Sau khi đủ điều kiện bạn di chuyển đến gặp NPC Debin tại Crywolf (288,48) hoặc ở Lorencia hoặc ở Barrack (tùy từng MU)
Giai đoạn 1: làm nhiệm vụ level 380
Tìm các vật phẩm Lông Phượng Hoàng (map icarus), Trái Tim Dơi Lửa (map Tarkan 2), Sừng Quỷ Vương (map Aida 2) (có thể mua ở shop bar lorencia nếu MU có bán) di chuyển về nộp cho NPC Debin
Lông phượng hoàng - Trái tim dơi lửa - Sừng quỷ vương
Lông phượng hoàng - Trái tim dơi lửa - Sừng quỷ vương

Giai đoạn 2: Làm nhiệm vụ level 400
Di chuyển đến map barrack Tìm và tiêu diệt các quái vật Balram, Soram, Death Spirit mỗi loại 20 con rồi về nộp quest cho NPC Debin.
Balram - Soram - Death spirit
Balram - Soram - Death spirit

Tiếp tục nhận nhiệm vụ tiêu diệu Dark Elf và di chuyển đến map Refuge tìm và giết 1 con Dark Elf rồi về nộp quest cho NPC Debin vậy là bạn đã hoàn thành nhiệm vụ master 3.
Dark Elf nhiệm vụ 3 mu
Dark Elf nhiệm vụ 3 mu

Hướng dẫn làm nhiệm vụ 4 MU (nhiệm vụ 800)

Dành cho tất cả các nhân vật trong MU Online Season 13, 14, 15
Điều kiện làm nhiệm vụ 4: nhân vật đạt cấp độ 800
Phần thưởng:
- Có thêm bảng master 4
- Đeo được cánh cấp 4
Làm nhiệm vụ 4 ở đâu?
Bạn đến map Lorencia gặp NPC Sent ( tọa độ 131,149) ở để nhận nhiệm vụ 4
Bước 1: Đánh bại thủ lĩnh Cent.
Bước 2: Click vào NPC Sent để hoàn thành nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ tiếp theo. Bạn cần tiêu diệt 10 con quái mỗi loại.
Bước 3:Click vào NPC Sent nộp và nhận nhiệm vụ cuối cùng là tiêu diệt sent. Tiêu diệt xong bạn click vào NPC sent để hoàn thành nhiệm vụ 4 MU
nhiệm vụ 4 MU
nhiệm vụ 4 MU

Như vậy là bạn đã hoàn thành toàn bộ Nhiệm Vụ MU. Giờ đây bạn có thể sở hữu toàn bộ skill và mặc tất cả các sét đồ cấp cao nhất của nhân vật. MUMOIRA.VN Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hết về hệ thống nhiệm vụ MU. Giờ đây bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình trong thế giới MU Online. Xem thêm các MU Open hôm nay
 
Bài viết liên quan