Highland MU phiên bản season16 ra mắt 13h ngày 28/

https://highlandmu.com/
Season 15
MU Custom thêm đồ mới
Non Reset
Keep Point
X30
5%
Full Webshop
Highland MU phiên bản season16 ra mắt 13h ngày 28/
Highland MU phiên bản season16 ra mắt 13h ngày 28/
Alpha Test: 28/12/2020 - 13h:00
Open Beta: 28/12/2020 - 13h:00
(Đã open 1211 ngày)

Giới thiệu máy chủ MU

????Offlevel ????Offtrade ????Thông báo Boss ????Thông báo PK ????Thông báo nhặt Item ????Lệnh trong Game: ????Off Level: /offlevel ????Off Trade: /offtrade ????Cộng điểm nhanh: /addstr /addagi /addvit /addene /addcmd ????Chat Server hiện tại: /post ????Chat tổng: /gpost ????Xóa túi đồ cá nhân: /clearbag (xóa sạch item trong túi đồ, giữ lại đồ đang mặc, zen và ruud) ????Xóa Rương Event: /cleareventinv ????Xóa tội PK : /pkclear ????Các sự kiện và Boss trong Game ????Quái vật Event : Ruud, GP, Hộp Kundun và Đồ Hoàn hảo ????Thỏ Ngọc và Goblin: GP, Trứng Muun hoặc Hộp Kundun ????Kundun : GP, đồ Thần và đồ Hoàn Hảo ????Kanturu Maya, Nightmare : GP và Đồ Hoàn hảo ????Selupan : GP, Vũ khí Thiên tử, Khuôn Socket, Linh thạch, Ngọc mở rộng Socket ????Medusa : GP, Vũ khí Thiên tử ????Lord Silvester : GP, Vũ khí Socket và Rune nâng cấp Socket ????Lord of Ferea : GP, Ancient Hero's Soul, Sách thuộc tính, Linh thạch ????God of Darkness : Sách thuộc tính, Linh thạch, Ring Pen, Linh Ma phong ấn, Garuda's flame, Golden sentence ????Core Magriffy : Sách thuộc tính, Linh thạch, Muun Pet ????Chi tiết Box, Sự kiện, Boss dưới đây : ????Box : https://bit.ly/2WHnOwx ????Events : https://bit.ly/3nQ16OF ????Boss : https://bit.ly/3psbyfJ ????Cấp độ tối đa 400+900 Master ????NPC Shops bán: Trang bị cơ bản ????Drop: Tỉ lệ Drop thấp ????Điểm dư tối đa: 3000 ????Kiếm GP bằng cách săn Quái vật Event, Hoàng Kim và tham gia Sự kiện ????Bãi quái: Tất cả các Map, số lượng 7 con ????Dùng Goblin Point: Mua Bùa EXP, Bùa Chaos, Nguyên liệu Kết hợp, Pet, mở túi Linh thạch, mở Túi Socket! ????Điểm mỗi Cấp độ: ????DK, DW, ELF, SUM, RW, SLAY, GUN = 5 Điểm mỗi Cấp độ ????MG, DL, RF, GL = 7 Điểm mỗi Cấp độ ????Điểm dư Master 3 và Master 4 = 1 Điểm mỗi cấp độ ????Thời gian Boss: ????Tất cả các Boss có thời gian hồi sinh là 6 giờ sau khi tiêu diệt ????Boss rớt Socket, Linh Thạch, Sách thuộc tính, đồ Hoàn hảo , đồ Thần và thêm GP ????Quái Hoàng Kim + Gà, Khỉ, Ngựa, Rắn, Dê Cừu : Hồi sinh ở các giờ lẻ như 1:00 3:00 5:00... 24/7, Quái Hoàng Kim và Quái Event sẽ rớt thêm Ruud và GP ????Máy Chaos : ????Hệ thống máy Chaos mặc định, tỉ lệ thành công sẽ hiện lên khi có đầy đủ nguyên liệu kết hợp ????Tỉ lệ Ngọc Soul là 50% +25% có Luck, Tỉ lệ Ngọc Life là 50%

MU Season 15 MỚI RA TƯƠNG TỰ CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tên MU Alpha test Open beta
season 15 9999x Drop 95%
17/03/24 18/03/24
season 15 9999x Drop 95%
12/03/24 13/03/24
season 15 1000x Drop 40%
29/04/24 (18h) 30/04/24 (18h)
season 15 1500x Drop 50%
20/03/23 21/03/23
season 15 9999x Drop 100%
10/12/22 11/12/22